Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 7η/9-3-2018 «Διαβίβαση εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου»

sima_sesse                      ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7η

         Αθήνα, 9 Μαρτίου 2018

         Αριθμ. Πρωτ.  82

                                          Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                                          της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Ευτυχία Καραστάθη

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Σας κοινοποιούμε:

1. Το με Αρ.Πρωτ.: Οικ.1814419/ΝΔ456/21.02.2018 έγγραφο της Ελληνικό Κτηματολόγιο, που αφορά τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 6 εδαφ.γ του Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης :

Α) στην προκαποδιστριακή Κοινότητα Προαστίου του Καλλικρατικού Δήμου Εορδαίας και στις προκαποδιστριακές Κοινότητες Καρυδίτσας, Κοίλων, Κρόκου, Λευκόβρυσης του Καλλικρατικού Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και

Β) στον προκαποδιστριακό Δήμο Δίου και στις προκαποδιστριακές Κοινότητες Αγίου Σπυρίδωνος, Βροντούς, Καρίτσης, Κονταριωτίσσης, Νέας Εφέσσου του Καλλικρατικού Δήμου Δίου-Ολύμπου και στις προκαποδιστριακές Κοινότητες Άνω Αγίου Ιωάννου, Αρωνά, Γανοχώρας, Καλλιθέας, Κάτω Αγίου Ιωάννου, Κορινού, Νέας Τραπεζούντος, Νεοκαισαρείας, Παλαιού Κεραμιδίου, Παραλίας, Περιστάσεως, Σβορώνου του Καλλικρατικού Δήμου Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στην Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 771/5/16.01.2017 απόφαση της ΕΚΧΑ Α.Ε. καθορίσθηκε ως ημερομηνία έναρξης υποβολής δηλώσεων Ν.2308/1995 η 30η Ιανουαρίου 2018, από τους δικαιούχους εγγραπτέων στο κτηματολόγιο δικαιωμάτων στα ακίνητα των ανωτέρω περιοχών. Η διάρκεια της προθεσμίας υποβολής δηλώσεως για τους κατοίκους της ημεδαπής λήγει στις 30 Απριλίου 2018, ενώ για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο στις 30 Ιουλίου 2018 αντίστοιχα.

2. Το με Αρ.Πρωτ. 891/23.02.2018 έγγραφο του Κτηματολογικού Γραφείου Χαλκίδας που αφορά την αποκλειστική προθεσμία υποβολής διορθώσεων 14 ετών, για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του 3481/2006 άρθρο 6 του Ν.2664/1998, ήτοι Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου, Δημοτική Κοινότητα Βασιλικού, Τοπική Κοινότητα Μύτικα της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων, Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς της Δημοτικής Ενότητας Ανθηδώνος και Δημοτική Κοινότητα Χαλκιδέων του Δήμου Χαλκιδέων.

Σημειώνουμε ότι η αποκλειστική προθεσμία των 14ων ετών διαφέρει από περιοχή σε περιοχή  όπως φαίνεται στον συνημμένο πίνακα.

3. Το με Αρ.Πρωτ.: Οικ.1814678/ΝΔ499/26.02.2018 έγγραφο της Ελληνικό Κτηματολόγιο, που αφορά τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 παρ. 6 εδαφ.γ του Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης :

Στον προκαποδιστριακό Δήμο Ακράτας και στις Κοινότητες Αιγείρας, Διακοπτού, Ελαιώνος, Αιγιαλείας, Ελίκης, Ζαχλωρίτικων, Νικολαιίκων, Παραλίας Πλατάνου, Ριζομύλου, Ροδιάς και Τραπέζης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και στην Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 771/5/16.01.2017 απόφαση της ΕΚΧΑ Α.Ε. καθορίσθηκε ως ημερομηνία έναρξης υποβολής δηλώσεων Ν.2308/1995 η 5η Φεβρουαρίου 2018, από τους δικαιούχους εγγραπτέων στο κτηματολόγιο δικαιωμάτων στα ακίνητα των ανωτέρω περιοχών. Η διάρκεια της προθεσμίας υποβολής δηλώσεως για τους κατοίκους της ημεδαπής λήγει στις 7 Μαΐου 2018, ενώ για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο στις 6 Αυγούστου 2018 αντίστοιχα.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα του Ελληνικού Κτηματολογίου βρίσκονται στη μορφή .pdf)