Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 8η/19-1-2022 «Τρόπος υποβολής Δήλωσης (Δ.2) του Ν.2308/1995 και μεταγραφής»

sima_sesse                     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8η

       Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2022

       Αριθμ. Πρωτ. 23

                                        ΠΡΟΣ

                                        Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                         της Χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: «Τρόπος υποβολής Δήλωσης (Δ.2) του Ν. 2308/1995 και μεταγραφής για δικαιώματα που γεννώνται από επιγενόμενες πράξεις μετά την Ανάρτηση των Προσωρινών Κτηματολογικών Στοιχείων (άρθ. 5 παρ. 3 του Ν.2308/1995) στους Προκαποδιστριακούς Δήμους Σίνδου, Χαλάστρας και Αγίου Αθανασίου και στις Κοινότητες Καλοχωρίου, Κυμίνων, Νέων Μαλγάρων, Αγχιάλου, Γέφυρας, Λητής, Νεοχωρούδας, Πενταλόφου, Καβαλλαρίου και Λαγυνών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».


Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το υπ’ αριθ. Οικ. ΝΔ 0189/2202554/17.01.2022 έγγραφο του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, σύμφωνα με το οποίο τα γραφεία Κτηματογράφησης Λητής και Σίνδου, η λειτουργία των οποίων διεκόπη προσωρινά από τις 13.01.2022 έως και τις 14.01.2022, επαναλειτουργούν από τις 17.01.2022, σύμφωνα με το υπ. Αριθμ. πρωτ. 983/2031284 από τις 11.09.2020 έγγραφό του Φορέα, και εξυπηρετούν τις παραπάνω περιοχές.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας