Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.8/20-1-2023 - Λήξη προθεσμίας επιλογής ασφαλιστικών κατηγοριών

sima_sesse                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Αθήνα , 20 Ιανουαρίου 2023

       Αριθμ. Πρωτ. 8

                                        Προς

                                        Όλα τα μέλη του Συλλόγου

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX               : 210 384 8335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: Λήξη προθεσμίας επιλογής ασφαλιστικών κατηγοριών

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι  στις 31.1.2023 λήγει  η προθεσμία επιλογής ασφαλιστικών κατηγοριών από τους αυτοαπασχολούμενους. Η επιλογή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ. Ο νομικός συνεργάτης του ΣΣΕΑΠΑΔ, κ. Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, έχει συντάξει πολυσέλιδο αναλυτικό οδηγό. Στον οδηγό υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα των ασφαλιστικών κατηγοριών καθώς και το ύψος των συντάξεων που αναμένονται ανά ασφαλιστική κατηγορία.

Επιγραμματικά:

  1. Συνάδελφοι που δεν επιθυμούν αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας, δεν απαιτείται να πράξουν κάτι.
  2. Αναμένεται η κατά Νόμο αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά ένα ποσοστό περίπου 10% για το έτος 2023, παρότι οι επιστημονικοί σύλλογοι έχουν αντιταχθεί.
  3. Συνάδελφοι που έχουν αιτηθεί σύνταξη με συνέχιση της απασχόλησης (70%) συνιστάται να επιλέξουν την κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.

Συνιστάται να δείξετε ιδιαίτερη προσοχή σε τυχόν αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας σε μικρότερη (με χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές) διότι, σε συναδέλφους που έχουν ακόμη αρκετά χρόνια υπηρεσίας, θα επηρεάσει - μειώσει τον μέσο όρο, επί του οποίου υπολογίζεται η σύνταξη.

                                                                 Με τιμή

                                         Ο Πρόεδρος                 Ο Γενικός Γραμματέας

                                    Γεώργιος Ρούσκας              Θεόδωρος Χαλκίδης