Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 9η/15-2-2017 «Αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα»

sima_sesse                        ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9η

        Αθήνα, 15  Φεβρουαρίου 2017

        Αριθμ. πρωτ.71

                                                 Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                                 της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα : 210-3307450,60,70,80,90

FAX          : 210-3848335

E-mail      : notaries@notariat.gr

 

ΘΕΜΑ: Αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

    Θεωρούμε σκόπιμο για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σχετικά με το ασφαλιστικό μας περιβάλλον, να σας αποστείλουμε την παρούσα συνοπτική ενημέρωση επί των ασφαλιστικών θεμάτων των συμβολαιογράφων, σύμφωνα με το Ν.4387/2016 , την οποία, μετά από συνεννοήσεις μας, επιμελήθηκε ο κ. Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, Προϊστάμενος Γ’ Τμήματος ΔΝΥ ΕΦΚΑ-Δικηγόρος, συνεργάτης του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου.    

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Η συνοπτική ενημέρωση για το ασφαλιστικό βρίσκεται στη μορφή .pdf)