Επικαιροποιημένο (15-2-2016) ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Τομέα Πρόνοιας Συμβολαιογράφων του Ε.Τ.Α.Α.

Επικαιροποιημένο (ως προς τον τηλεφ. κατάλογο και το προσωπικό του Ταμείου)

ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Τομέα Πρόνοιας Συμβολαιογράφων του Ε.Τ.Α.Α.

προς τους ασφαλισμένους του Ταμείου