Αρ.Πρωτ.1037/31-10-2017. Θέμα:«Διαδικασία καταβολής συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων»

sima_sullogou

 

      

       Θεσσαλονίκη 31-10-2017

       Αριθμ.πρωτ.1037

           

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Διαδικασία καταβολής συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων

                

Με αφορμή ερωτήματα που τίθενται στην υπηρεσία του Συλλόγου μας, σας αποστέλλουμε εκ νέου την Υ.Α.15948/19-7-2006 (ΦΕΚΒ’1340/2006) σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να σας καταβληθεί η αποζημίωση σε περίπτωση που παρέχετε υπηρεσία νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3226/2004.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση που σας ζητηθεί από το Ν.Σ.Κ. η χορήγηση αντιγράφων συμβολαιογραφικών πράξεων  που απαρτίζουν φάκελο πλειστηριασμού, προκειμένου να διενεργήσει το Ελληνικό Δημόσιο έλεγχο του πίνακα κατάταξης, για να εισπράξετε τα νόμιμα δικαιώματα για την έκδοση των αντιγράφων θα ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:

  1. Αίτηση  (εις τριπλούν) προς το Ν.Σ.Κ, Τμήμα Εκκαθάρισης Αμοιβών (Ακαδημίας 68 10678 Αθήνα) στο οποίο να αναγράψετε και το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και το ΙΒΑΝ του λογαριασμού σας.
  2. Αναλυτική κατάσταση των εγγράφων που ζητήθηκαν με αριθμούς φύλλων
  3. Έγγραφη βεβαίωση/σφραγίδα του δικαστικού αντιπροσώπου που τα παρέλαβε
  4. Αιτούμενο ποσό και Φ.Π.Α.

     Η άνω αρμόδια υπηρεσία του ΝΣΚ θα εκδώσει ένταλμα πληρωμής προς τη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεστε. Για να εισπράξετε την αμοιβή σας από τη Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να εκδώσετε ΑΠΥ με στοιχεία που θα σας γνωστοποιήσει η Δ.Ο.Υ.

 

                                                   Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                    Η Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας

                        Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                     Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Η ως άνω σχετ. Υ.Α.15948/2006 βρίσκεται στη μορφή .pdf)