Αρ.Πρωτ.1066/15-11-2017. Θέμα:«Κοινοποίηση ΚΥΑ με αριθμ.ΔΕΑΦ1167412/2017 Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης-Οικονομικών σχετικά με τη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού στην Α.Α.Δ.Ε.»

sima_sullogou

 

          Θεσσαλονίκη 15-11-2017

          Αριθμ.πρωτ.1066

         

 Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Κοινοποίηση ΚΥΑ με αριθμ.ΔΕΑΦ1167412/2017 Υπουργών Οικονομίας και  

         Ανάπτυξης-Οικονομικών.

                

Σας αποστέλλουμε την άνω ΚΥΑ σχετικά με τη δήλωση του επαγγελματικού λογαριασμού στην Α.Α.Δ.Ε., για να λάβετε γνώση.

          

                                                 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                    Η Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας

                         Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                     Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Η ως άνω σχετ. ΚΥΑ βρίσκεται στη μορφή .pdf)