Αρ.Πρωτ.:123/31-1-2014. Θέμα:«Δικαιώματα Τομέα Ασφάλισης Νομικών σε σύσταση ΙΚΕ»

sima_sullogou

 

 

 

                  Θεσσαλονίκη 31-1-2014

                  Αριθμ.πρωτ.123

                       

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                  Θέμα: Δικαιώματα Τομέα Ασφάλισης Νομικών σε σύσταση ΙΚΕ

                

Σας διαβιβάζουμε προς γνώση σας, το με αριθμ.πρωτ.55579/21-1-2014 έγγραφο του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, σχετικά με τα δικαιώματα του Ταμείου κατά τη σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, καθώς και τη μετατροπή εταιρειών σε Ι.Κ.Ε.

 

                           Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς  

               Η Πρόεδρος                                     Η Γεν. Γραμματέας

       Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Το με αριθμ.πρωτ.55579/21-1-2014 έγγραφο του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ βρίσκεται στη μορφή .pdf)