Αρ.Πρωτ.:128/9-2-2016. Θέμα: «Ώρες λειτουργίας συμβολαιογραφείων»

sima_sullogou

 

 

 

              Θεσσαλονίκη 9-2-2016            

              Αριθ.πρωτ.128

              

         

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

          Θέμα: Ώρες λειτουργίας συμβολαιογραφείων