Αριθ.Πρωτ.:452/17-5-05. Θέμα:«Καταστάσεις δικαιωμάτων αντιγράφων και πληρεξουσίων»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ       Θεσσαλονίκη 17.5.2005
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                  Αρ.Πρωτ.452

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Καταστάσεις δικαιωμάτων αντιγράφων και πληρεξουσίων

Σας αποστέλλουμε καταστάσεις δικαιωμάτων αντιγράφων και πληρεξουσίων που συνέταξαν οι συνάδελφοι Θεσσαλονίκης κ.κ.Στέφανος Παρασκευόπουλος και Βασιλική Συμεωνίδου.

            Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
    Ο Πρόεδρος                  Η Γεν. Γραμματέας
Ευάγγελος Σαρρής               Χριστίνα Φαρδή

(Οι καταστάσεις βρίσκονται στη μορφή .pdf)