Αρ.Πρωτ.:140/5-2-2014. Θέμα:«Έξοδος εταίρου προσωπικής εταιρίας που έχει και την ιδιότητα διαχείρισης (ΠΟΛ.1030/24-1-2014)»

sima_sullogou

 

 

 

                      Θεσσαλονίκη 5-2-2014

                      Αρ.πρωτ.140

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Έξοδος εταίρου προσωπικής εταιρίας που έχει και την ιδιότητα διαχείρισης

 

       Σας διαβιβάζουμε την ΠΟΛ.1030/24-1-2014 με την οποία διευκρινίζεται πότε απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου προσωπικής εταιρίας που είναι και διαχειριστής της, και πότε όχι. 

           

                                      Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                        Η Πρόεδρος                             Η Γεν. Γραμματέας

              Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση          Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου 

(Η σχετ. ΠΟΛ.1030/24-1-2014 βρίσκεται στη μορφή .pdf)