«Μισθολογική κατάσταση υπαλλήλων συμβολαιογραφείων έτους 2003»

Μισθολογική κατάσταση υπαλλήλων συμβολαιογραφείων από 1-1-2003 έως 31-12-2003
ΕΤΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΓΑΜΟΥ
12%
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
Η/Υ 15%
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ
3,5% ΓΙΑ
ΚΑΘΕ
ΔΕΚΑΕΤΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΓΑΜΩΝ
ΜΕ ΧΡΗΣΗ
Η/Υ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΑΜΩΝ
ΜΕ ΧΡΗΣΗ
Η/Υ
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΤΕΚΝΩΝ
(για 2 και
πλέον
παιδιά 5%)
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΠΤΥΧ. Τ.Ε.Ι.
15%
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΠΤΥΧ.
Α.Ε.Ι.
20%
0-2
575,40
69,05
86,31
0,00
730,76
661,71
28,77
86,31
115,08
2-3
583,91
70,07
87,59
0,00
741,57
671,50
29,20
87,59
116,78
3-4
611,76
73,41
91,76
0,00
776,93
703,52
30,59
91,76
122,35
4-6
621,89
74,63
93,28
0,00
789,80
715,17
31,09
93,28
124,38
6-8
665,45
79,85
99,82
0,00
845,12
765,27
33,27
99,82
133,09
8-9
675,85
81,10
101,38
0,00
858,33
777,23
33,79
101,38
135,17
9-10
719,15
86,30
107,87
0,00
913,32
827,02
35,96
107,87
143,83
10-12
721,50
86,58
108,23
25,25
941,56
854,98
36,08
108,23
144,30
12-14
722,53
86,70
108,38
25,29
942,90
856,20
36,13
108,38
144,51
14-16
724,10
86,89
108,62
25,34
944,95
858,06
36,21
108,62
144,82
16-18
726,68
87,20
109,00
25,43
948,31
861,11
36,33
109,00
145,34
18-20
729,02
87,48
109,35
25,52
951,37
863,89
36,45
109,35
145,80
20-21
740,70
88,88
111,11
51,85
992,54
903,66
37,04
111,11
148,14
21-22
752,88
90,35
112,93
52,70
1008,86
916,51
37,64
112,93
150,58
22-23
764,82
91,78
114,72
53,54
1024,86
933,08
38,24
114,72
152,96
23-24
773,83
92,86
116,07
54,17
1036,93
944,07
38,69
116,07
154,77
24-25
785,51
94,26
117,83
54,99
1052,59
958,33
39,28
117,83
157,10
25-26
796,95
95,63
119,54
55,79
1067,91
972,28
39,85
119,54
159,39
26-27
808,31
97,00
121,25
56,58
1083,14
986,14
40,42
121,25
161,66
27-28
816,60
97,99
122,49
57,16
1094,24
996,25
40,83
122,49
163,32
28-29
827,63
99,32
124,14
57,93
1109,02
1009,70
41,38
124,14
165,53
29-30
835,84
100,30
125,38
58,51
1120,03
1019,73
41,79
125,38
167,17
30-31
837,88
100,55
125,88
58,65
1122,76
1022,21
41,89
125,68
167,68
31-32
838,03
100,56
125,70
58,66
1122,95
1022,39
41,90
125,70
167,61
32-33
843,18
101,18
126,48
59,02
1129,86
1028,68
42,16
126,48
168,64
33-34
848,13
101,78
127,22
59,37
1136,50
1034,72
42,41
127,22
169,63
34-35
858,10
102,97
128,72
60,07
1149,86
1046,89
42,91
128,72
171,62
Σημείωση: Η καταβολή των άνω αναδρομικών γίνεται σ’ εκτέλεση της υπ’ αριθμόν 25/2003 διαιτητικής απόφασης και με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος των εργοδοτών συμβολαιογράφων ενόψει και της με αριθμό κατάθεσης 26669/2003 αγωγής αναγνώρισης της ακυρότητας της ως άνω 25/2003 διαιτητικής απόφασης, της οποίας δικάσιμος έχει ορισθεί η 10-3-2004.