«Μισθολογική κατάσταση υπαλλήλων συμβολαιογραφείων έτους 2005»

Οι πίνακες αμοιβών των εργαζομένων στα συμβολαιογραφεία για το έτος 2005, βρίσκονται στη μορφή .pdf