Αρ.Πρωτ.:66/19-1-2007. Θέμα:«Συλλογική σύμβαση εργασίας υπαλλήλων συμβολαιογραφείων (Διαιτητική Απόφαση υπ' αριθμ.3/2007, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα συμβολαιογραφεία όλης της χώρας)»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ     Θεσσαλονίκη 19.1.2007
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                 Αρ.Πρωτ.66

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: «Συλλογική σύμβαση εργασίας υπαλλήλων
Συμβολαιογραφείων»

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθμ.3/2007 διαιτητική απόφαση «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα συμβολαιογραφεία όλης της χώρας», για την εύρυθμη λειτουργία των γραφείων μας, με την επιφύλαξη της προσβολής της ως προς το νομικό μέρος. 

            Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
           Η Πρόεδρος                Η Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Πολυξένη Παρατήρα

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 τηλ.210 88 14 922 fax210 88 15 393 e-mail: info@omed.gr
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 τηλ.2310 517 128
fax2310 517 119

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2007
Αρ.πρωτ.:80

Προς:
1. Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε.), Ψαρών 2,
Πλ. Καραϊσκάκη, 104 37 Αθήνα
2. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, Γεωργίου Γενναδίου 4, 106 78 Αθήνα
3. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Θεσσαλονίκης,
Αριστοτέλους 22, 54623 Θεσσαλονίκη
4. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Κέρκυρας, Δανζελότ 9, 49100 Κέρκυρα
5. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Θράκης, Χαρ. Τρικούπη 83, 69 100 Κομοτηνή
6. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Ιωαννίνων, Χαρ. Τρικούπη 2, 45444 Ιωάννινα
7. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Κρήτης, οδός 1821, αρ.39, 712 01 Ηράκλειο Κρήτης
8. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Λάρισας, Βελλή 4, 41 001 Λάρισα
9. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Ναυπλίου, Μαρίας Ράδου 2,
21 100 Ναύπλιο
10. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Πατρών, Κανακάρη 101, 26 001 Πάτρα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
3/2007
Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Συμβολαιογραφεία όλης της χώρας

Αφορά: Υπόθεση αρ.πρωτ.076/15.12.2006, επίλυση συλλογικής διαφοράς για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα συμβολαιογραφεία όλης της χώρας.
1. Με την αριθμ.24/16.1.2006 αίτησή της η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (Ο.Ι.Υ.Ε.), ζήτησε την παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης για την υπογραφή Σ.Σ.Ε. Ο μεσολαβητής που ανέλαβε την υπόθεση, διαπίστωσε άρνηση μεσολάβησης της εργοδοτικής πλευράς. Κατόπιν αυτών, αναδείχθηκα διαιτητής με κοινή επιλογή, όπως επίσης ο αναπληρωματικός μου, την 21.12.2006 και την 27.12.2006 ανέλαβα τα καθήκοντά μου.
2. Προσκάλεσα νομότυπα τα μέρη για μια πρώτη κοινή συνάντηση στις 9.1.2007 στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. Στη συνάντηση αυτή προσήλθε εκπρόσωπος της εργατικής πλευράς και του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς Αιγαίου και Δωδεκανήσου. Οι υπόλοιποι σύλλογοι απείχαν. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ελήφθη τηλεομοιοτυπία από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Πατρών, ο οποίος χρησιμοποιώντας ταυτόσημα επιχειρήματα με αυτά που επικαλέσθηκε σε ανάλογο έγγραφό του της 21.12.2006 στο πλαίσιο της ανάδειξης διαιτητή, ισχυρίσθηκε ότι δεν έχουν «εκ του νόμου τη δυνατότητα να παραστούν σε οποιαδήποτε διαδικασία Μεσολάβησης και Διαιτησίας για την κατάρτιση και υπογραφή εθνικής σ.σ.ε. ή για την έκδοση διαιτητικής απόφασης που θα ρυθμίζει του όρους αμοιβής και εργασίας όσων εργάζονται στα συμβολαιογραφεία όλης της χώρας παρά μόνο για την κατάρτιση και αποδοχή τοπικής σ.σ.ε. ή διαιτητικής απόφασης σχετικά με τους όρους αμοιβής και εργασίας όσων απασχολούνται στα συμβολαιογραφεία της περιοχής του Εφετείου Πατρών».
3. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης της 9.1.2007 η εκπρόσωπος της εργατικής πλευράς δήλωσε ότι «λόγω των χρονικών συνθηκών δέχεται, κατ’ εξαίρεση, τη διετή συλλογική ρύθμιση». Οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς προέβησαν στην ακόλουθη δήλωση:
«Το Μάιο του 2006 έγινε πρόταση μεσολάβησης σε διαφορά Συμβ. Συλλ. Αθηνών και αντίστοιχου τοπικού Σωματείου εργαζομένων από τον μεσολαβητή Ανδ. Νικολόπουλο που αποδέχθηκε ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος και αρνήθηκε ο τοπικός σύλλογος των εργαζομένων. Στην προκειμένη περίπτωση ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών θεωρεί ότι η διαδικασία της διαιτησίας σε πανελλήνιο επίπεδο, δεν είναι νόμιμη. Ο Σύλλογος που εκπροσωπεί μπορεί να δεσμεύει μόνο τα μέλη του στα όρια της τοπικής αρμοδιότητάς του. Την άποψη αυτή τη στηρίζουν σε σχετικές αποφάσεις εφετείων Αθηνών και Πατρών. Για την άρση του νομικού θέματος ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει και αποδέχεται το σχέδιο Σ.Σ.Ε. που πρότεινε άτυπα ο μεσολαβητής Λάμπρος Σέμπος στην παρούσα διαδικασία και προτείνουν στον διαιτητή να προβεί σε αντίστοιχη διαιτητική απόφαση με όποιους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους αποδεχθούν το σχέδιο αυτό».
4. Ειδικότερα ελήφθησαν υπόψη τα εξής:
α. τα λεχθέντα κατά την διάρκεια της κοινής συνάντησης της 9.1.2007.
β. το περιεχόμενο των αιτημάτων της εργατικής πλευράς.
γ. οι σχετικές αντιπροτάσεις της εργοδοτικής πλευράς.
δ. οι ρυθμίσεις της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για το 2006 και 2007.
ε. ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το 2006.
στ. η προβλεπόμενη εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για το 2007.
ζ. οι αποκλίσεις των βασικών μισθών των εργαζομένων που αμείβονται με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και των εργαζομένων που αμείβονται με την ρύθμιση των εργαζομένων στα συμβολαιογραφεία των προηγουμένων ετών.
η. το υπόμνημα της εργατικής πλευράς, το οποίο περιλαμβάνει τον κατάλογο των μελών της (πρωτοβαθμίων οργανώσεων), τα οποία έχουν εξουσιοδοτήσει την Ο.Ι.Υ.Ε. να διαπραγματευθεί τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα συμβολαιογραφεία. Τα σωματεία αυτά είναι τόσο αμιγή δηλ. σωματεία εργαζομένων στα συμβολαιογραφικά γραφεία όσο και μεικτά δηλ. καλύπτουν και εργαζόμενους στα συμβολαιογραφεία και εργαζόμενους σε άλλους κλάδους.
θ. Το υπόμνημα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, το οποίο περιλαμβάνει εν συντομία το ιστορικό των συλλογικών διαπραγματεύσεων των μερών από το 1996 και τη νομική τους άποψη για ρυθμίσεις σε τοπικό επίπεδο.
ι. Το γεγονός ότι μέχρι το 1999 συμμετείχαν στη διαδικασία διαπραγματεύσεων επί εθνικού επιπέδου όλοι οι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι της χώρας μετά τη χορήγηση σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς Αιγαίου και Δωδεκανήσου.
ια. τους λόγους που επικαλούνται για άρνηση συμμετοχής στη διαδικασία οι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι Πατρών, Θεσσαλονίκης Λάρισας Θράκης Ναυπλίου.
ιβ. το γεγονός ότι οι επί σειράν ετών οι επικαλούμενοι λόγοι αποχής των πιο πάνω συλλόγων από τη διαδικασία είναι τυπικοί, διότι σε κανένα σημείο της επιχειρηματολογίας τους δεν εκφράζονται ουσιαστικοί λόγοι, όπως π.χ. οικονομικοί.
ιγ. την απόφαση 3671/2005 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
ιδ. την έφεση της 15.3.2006 του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης.
ιε. τις προηγούμενες Δ.Α. και Σ.Σ.Ε. του κλάδου
5. Ύστερα από τα πάρα πάνω και δεδομένου ότι με το Ν.1876/1990 επιλύονται συλλογικές διαφορές συμφερόντων και όχι νομικές διαφορές και προκειμένου να υπάρξει για το έτος 2006 ρύθμιση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που αφορά η παρούσα, με το ελάχιστο δυνατό κόστος για την εργοδοτική πλευρά, κρίνεται ότι οι αιτιάσεις της εργοδοτικής πλευράς πρέπει να απορριφθούν και να εκδοθεί απόφαση με το εξής περιεχόμενο:

ʼρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στην απόφαση αυτή υπάγονται σι εργαζόμενοι μέλη των πρωτοβαθμίων σωματείων που ανήκουν στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) και απασχολούνται στα συμβολαιογραφικά γραφεία των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων των Εφετείων:
(α) Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου,
(β) Ν. Θεσσαλονίκης, Κεντρικής και Δ. Μακεδονίας
(γ) Κέρκυρας
(δ) Θράκης
(ε) Ιωαννίνων
(στ) Κρήτης
(ζ) Πατρών
(η) Ναυπλίου
(θ) Λάρισας

ʼρθρο 2
Μισθολογικά θέματα

2.1. Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην απόφαση αυτή, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2005 με βάση τη Δ.Α.22/2005 και την από 28-3-2005 Σ.Σ.Ε., αυξάνονται από 17.1.2006 κατά ποσοστό 3%.
2.2. Οι πιο πάνω βασικοί μισθοί, όπως διαμορφώνονται στις 31.7.2006, αυξάνονται από 1.8.2006 κατά ποσοστό 3%.
2.3. Οι πιο πάνω βασικοί μισθοί, όπως διαμορφώνονται την 31.12.2006, αυξάνονται από 1.1.2007 κατά ποσοστό 5,4%.

ʼρθρο 3
Τελικές διατάξεις

3.1. Οι διατάξεις της 22/2005 Δ.Α. και της από 28-3-2005 Σ.Σ.Ε., καθώς και των προηγούμενων αυτής ομοίων συλλογικών ρυθμίσεων, που δεν τροποποιούνται ρητά με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.
3.2. Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που προβλέπονται από νόμους υπουργικές αποφάσεις διαιτητικές αποφάσεις συλλογικές συμβάσεις εργασίας εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας δε θίγονται από την απόφαση αυτή.
3.3. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την 17.1.2006.

Ημερομηνία Κατάθεσης: 15 Ιανουαρίου 2007

              Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ