Αριθ.Πρωτ.:920/7-11-2005. Θέμα:«Θεώρηση του ευρετηρίου συμβολαίων»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ        Θεσσαλονίκη 7.11.2005
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                   Αρ.πρωτ.920

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Θεώρηση του ευρετηρίου συμβολαίων.

Προς αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας των συναδέλφων, σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.2830/2000 (ΦΕΚ Α’ 96) περί Κώδικα Συμβολαιογράφων, το ευρετήριο συμβολαίων αριθμείται κατά σελίδα και θεωρείται μόνο από τον Ειρηνοδίκη χωρίς να απαιτείται καμία άλλη περαιτέρω διαδικασία.

       Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
   Ο Πρόεδρος             Η Γεν. Γραμματέας
Ευάγγελος Σαρρής        Χριστίνα Φαρδή