Αρ.Πρωτ.:70/24-1-2008. Θέμα:«Παράσταση δικηγόρου σε πολυπρόσωπες συμβάσεις. Αριθ.Γνωμ.1/28-1-88 Εισ. Α.Π. (Παν. Ταρασουλέα)»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ     Θεσσαλονίκη 24.1.2008
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                Αρ.Πρωτ.70

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Παράσταση δικηγόρου σε πολυπρόσωπες συμβάσεις.

Προς υπενθύμιση για τους παλαιότερους και γνώση για τους νεότερους, σας αποστέλλουμε την γνωμοδότηση με αριθμ.1/28-1-88 του Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ.Παναγιώτη Ταρασουλέα, που αφορά το άνω θέμα.

          Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
            Η Πρόεδρος                 Η Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση   Πολυξένη Παρατήρα

(Το κείμενο της σχετικής γνωμοδότησης βρίσκεται στη μορφή .pdf)