Αρ.Πρωτ.:159/22-3-2023. Θέμα:«Αίτηση για καταλληλότητα αγρού»

sima_sullogou

 

           Θεσσαλονίκη 22-3-2023

           Αριθμ.πρωτ.159

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Αίτηση για καταλληλότητα αγρού

 

 Σας στέλνουμε συνημμένα, προς γνώση σας, το νέο έντυπο αίτησης προς τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων για να χορηγήσουν βεβαίωση για καταλληλότητα αγρού, προκειμένου να δοθεί αγροτική απαλλαγή.

 

                                                    Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                      Ο Πρόεδρος                         Ο Γεν. Γραμματέας

                                 Δημήτριος Τζίμας              Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Το ως άνω σχετ. έντυπο της αίτησης βρίσκεται στη μορφή .pdf)