Αρ.Πρωτ.:172/26-2-2013. Θέμα:«Ν.4123/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 43/19-2-2013) "Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)"»

sima_sullogou    

 

            Θεσσαλονίκη 26-2-2013

            Αρ.πρωτ.172

                                               

           

 

  Προς:

  Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

  Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Ν.4123/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 43/2013)

 

Σας κοινοποιούμε το Ν.4123/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 43/19-2-2013) «Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)», για να λάβετε γνώση.

Εφιστούμε την προσοχή στο άρθρο 25 του νόμου «Καθορισμός των δικαιωμάτων των συμβολαιογράφων κατά την κατάρτιση των συμβάσεων εκμίσθωσης των δικαιωμάτων έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού και εν γένει δημόσιων μεταλλευτικών χώρων».

                                 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                   Η Πρόεδρος                                 Η Γεν. Γραμματέας

         Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση               Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Ο Ν.4123/2013 βρίσκεται στη μορφή .pdf)