Αρ.Πρωτ.:18/9-1-2013. Θέμα:«Αποστολή αλληλογραφίας συμβολαιογράφων με το Δημόσιο»

  sima_sullogou     

 

 

 

      Θεσσαλονίκη 9-1-2013

      Αριθμ.πρωτ.18

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

   

   Θέμα: Αποστολή αλληλογραφίας συμβολαιογράφων με το Δημόσιο

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι όπως ενημερωθήκαμε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με την Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας των ΕΛΤΑ, η αλληλογραφία των συμβολαιογράφων με το Δημόσιο που αφορά  την αποστολή συμβολαιογραφικών πράξεων ή την παροχή πληροφοριακών στοιχείων (ν.2227/1994 αρ.16 παρ.5) και βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, πρέπει να γίνεται με συνοδεία ειδικής κατάστασης των ΕΛΤΑ στην οποία θα συμπληρώνεται ως εποπτεύον Υπουργείο το Υπουργείο Οικονομικών με ΑΦΜ 090165560.

                                 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                   Η Αντιπρόεδρος                         Η Γεν.Γραμματέας        

                 Μαρία Χαλκίδου            Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου