Αρ.Πρωτ.:262/5-4-2011. Θέμα:«Παράσταση δικηγόρου στη σύσταση Α.Ε. & Ε.Π.Ε.»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ      Θεσσαλονίκη 5-4-2011
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                  Αριθ.Πρωτ.262

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Παράσταση δικηγόρου στη σύσταση ΑΕ και ΕΠΕ

Σας γνωρίζουμε ότι με την έκδοση της ΚΥΑ Κ1.802 (ΦΕΚ Β’ 470/24-3-2011) και την ισχύ αυτής, δηλαδή από 4-4-2011 τέθηκε σε ισχύ και το άρθρο 9 ν.3853/2010 (ΦΕΚ Α’ 90) σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου στη σύσταση ΕΠΕ και ΑΕ όταν το κεφάλαιο της εταιρίας είναι ίσο ή μικρότερο των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

                 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
           Η Πρόεδρος                         Η Γεν.Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση   Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου