Αρ.Πρωτ.:742/13-9-2011. Θέμα:«Νέα συμβολαιογραφικά δικαιώματα»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ      Θεσσαλονίκη 13-9-2011
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                  Αριθμ.πρωτ.742

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Νέα συμβολαιογραφικά δικαιώματα

Σας διαβιβάζουμε τη με αριθμ.64854/2011 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ.2009/9-9-2011 τ.Β’) με την οποία καθορίσθηκε η αναλογική αμοιβή των συμβολαιογράφων.
Η απόφαση ισχύει δέκα μέρες από τη δημοσίευσή της, δηλ. από 19.9.2011.

                Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
           Η Πρόεδρος                          Η Γεν.Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Η ως άνω σχετική Κ.Υ.Α. βρίσκεται στη μορφή .pdf)