Αρ.Πρωτ.:39/16-1-2012. Θέμα:«Νέα συμβολαιογραφικά δικαιώματα»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ       Θεσσαλονίκη 16-1-2012
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                  Αριθμ.πρωτ.39

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Νέα συμβολαιογραφικά δικαιώματα

Σας διαβιβάζουμε τη με αριθμ.111376/2011 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ.13/11-1-2012 τ.Β’) με την οποία καθορίσθηκαν τα νέα δικαιώματα των συμβολαιογράφων.
Η απόφαση ισχύει δέκα μέρες από τη δημοσίευσή της, δηλ. από 21.1.2012.

                  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
           Η Πρόεδρος                         Η Γεν.Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Η ως άνω σχετική Κ.Υ.Α. βρίσκεται στη μορφή .pdf)