Αρ.Πρωτ.:40/16-1-2012. Θέμα:«Είσπραξη αμοιβών άνω των 1.500 ευρώ»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ       Θεσσαλονίκη 16-1-2012
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                   Αριθμ.πρωτ.40

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Είσπραξη αμοιβών άνω των 1.500 ευρώ

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του αρ.20 του ν.3842/2010 και της ΠΟΛ.1027/9-2-2011 από 1-1-2012 τα φορολογικά στοιχεία αξίας χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται μέσω τράπεζας, με κάρτες χρεωστικές ή πιστωτικές και με επιταγές. Δεν επιτρέπεται η εξόφλησή τους με μετρητά.
Συνεπώς από 1-1-2012 για αμοιβές που σας οφείλονται από ιδιώτες και είναι ύψους 1500 ευρώ και άνω (ως αμοιβή νοούνται τα μικτά δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ), πρέπει να καταβάλλονται μέσω τραπεζικού συστήματος ως άνω.

                  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
            Η Πρόεδρος                       Η Γεν.Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου