Αριθ.Πρωτ.:636/29-8-2012. Θέμα:«Καθορισμός αποζημίωσης και διαδικασία εκκαθάρισης της αποζημίωσης δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών και άλλων προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες στα πλαίσια της παροχής νομικής βοήθειας»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ     Θεσσαλονίκη 29-8-2012
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                 Αριθμ.πρωτ.636

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Καθορισμός αποζημίωσης και διαδικασία εκκαθάρισης της αποζημίωσης δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών και άλλων προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες στα πλαίσια της παροχής νομικής βοήθειας.

Σας διαβιβάζουμε προς γνώση σας την ΚΥΑ 67506/8-8-2012 (ΦΕΚ Β’ 2333/17-8-2012) σχετικά με το άνω θέμα.

                     Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
            Η Πρόεδρος                          Η Γεν.Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Η σχετ. ως άνω ΚΥΑ 67506/8-8-2012 βρίσκεται στη μορφή .pdf)