Αρ.Πρωτ.:637/29-8-2012. Θέμα:«Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Συμβολαιογράφων»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ      Θεσσαλονίκη 29-8-2012
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                 Αριθμ.πρωτ.637

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Συμβολαιογράφων

Σας διαβιβάζουμε προς γνώση σας την ΥΑ 70280/02-8-2012 (ΦΕΚ Β’ 2349/23-8-2012) του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με το άνω θέμα.

                     Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
             Η Πρόεδρος                        Η Γεν.Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Η ως άνω σχετ.ΥΑ 70280/02-8-2012 βρίσκεται στη μορφή .pdf)