Αρ.Πρωτ.:304/5-5-2015. Θέμα:«Συμβολαιογραφική σφραγίδα ασφαλείας»

sima_sullogou

 

 

 

              Θεσσαλονίκη 5-5-2015

              Αριθμ.πρωτ.304                    

 

           

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: «Συμβολαιογραφική σφραγίδα ασφαλείας»   

  

  Συνάδελφοι,

Μετά από ερωτήματα συναδέλφων για την Συμβολαιογραφική σφραγίδα ασφαλείας (SNS), σας ενημερώνουμε ότι είναι επιβεβλημένη η ένταξή μας στο σύστημα της SNS μετά τα αυξημένα κρούσματα πλαστών συμβολαιογραφικών εγγράφων (κυρίως πληρεξουσίων) το τελευταίο διάστημα, καθώς προσδίδει στα επικυρωμένα αντίγραφα που εκδίδουμε μία επιπλέον διατύπωση γνησιότητας και ένα ιδιαίτερο κύρος.

Παρακαλείσθε όλοι όπως αποστείλετε στον Σ.Σ.Ε.Θ. αίτηση με τα πλήρη στοιχεία σας, γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες και ειδικότερα ονοματεπώνυμο, διεύθυνση γραφείου, ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνο, fax, e-mail καθώς και ΑΦΜ μέχρι την 20η Μαϊου 2015.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                  Η Πρόεδρος                            Η Γεν.Γραμματέας                   

 Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση         Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου