Αρ.Πρωτ.:384/3-7-2023. Θέμα:«Διαδικασία για την εξόφληση των δικαιωμάτων που αφορούν πράξεις που συντάχθηκαν στο πλαίσιο παροχής νομικής βοήθειας»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 3-7-2023

         Αριθμ.πρωτ.384

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Διαδικασία για την εξόφληση των δικαιωμάτων που αφορούν πράξεις που συντάχθηκαν στο πλαίσιο παροχής νομικής βοήθειας

 

Σας αποστέλλουμε την ΚΥΑ 46301/2019 (ΦΕΚΒ’4750/2019) που καθορίζει τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εκκαθάριση αποζημίωσης που οφείλεται στα πλαίσια παροχής νομικής βοήθειας.

Η άνω διαδικασία ακολουθείται και για τις αμοιβές των συμβολαιογράφων, σε συνδυασμό με την ΚΥΑ με αριθμ.15948/2006 (ΦΕΚΒ’1340/2006), που σας είχαμε γνωστοποιήσει με παλιότερο έγγραφό μας και συνεχίζει να ισχύει μέχρι σήμερα, την οποία και σας στέλνουμε εκ νέου.

                                                  Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                         Ο Πρόεδρος                          Ο Γεν. Γραμματέας

                                     Δημήτριος Τζίμας              Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Οι ως άνω σχετ. Υπουργικές Αποφάσεις βρίσκονται στη μορφή .pdf)