Αρ.Πρωτ.:3/3-1-2017. Θέμα:«Μετασχηματισμός εταιρειών»

sima_sullogou

 

 

             Θεσσαλονίκη 3-1-2017

             Αριθμ.πρωτ.3

           

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                 Θέμα: Μετασχηματισμός εταιρειών.

                 Σχετικό: Η με αριθμ.ΠΟΛ.1198/23-12-2016 εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών

 

  Σας διαβιβάζουμε την άνω εγκύκλιο που αφορά τις διατάξεις του αρ.61 του ν.4438/2016 (ΦΕΚΑ’22/28-11-2016) σχετικά με τα φορολογικά κίνητρα των μετασχηματισμών εταιρειών, για να λάβετε γνώση.

                                                        Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                     Η Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας

                           Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                   Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Η ως άνω ΠΟΛ.1198/2016 βρίσκεται στη μορφή .pdf)