Αρ.Πρωτ.:416/10-7-2019. Θέμα:«Μετονομασία Υπουργείου»

sima_sullogou 

    Θεσσαλονίκη 10-7-2019

    Αριθμ.πρωτ.416

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

       Θέμα: Μετονομασία Υπουργείου

                       

 Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Π.Δ.81/2019 (ΦΕΚΑ’119/8-7-2019) και άρθρ.4 παρ.8 «Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  μετονομάζεται σε Υπουργείο Δικαιοσύνης».

 Συνεπώς, εφεξής, στα έγγραφα και τις σφραγίδες σας πρέπει να αναγράφεται η νέα ονομασία του Υπουργείου ως Υπουργείο Δικαιοσύνης.

 

                                           Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                 Η Πρόεδρος                                      Η Γεν. Γραμματέας

                   Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                  Θεανώ Μαρέτη