Αρ.Πρωτ.:427/13-7-2015. Θέμα:«Άδεια απουσίας κατά το μήνα Αύγουστο»

sima_sullogou

 

 

 

         Θεσσαλονίκη 13-7-2015

         Αριθμ.πρωτ.427

 

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης περιφ.Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

 

       Θέμα: Άδεια απουσίας κατά το μήνα Αύγουστο