Αρ.Πρωτ.:451/22-6-2018. Θέμα:«Κοινοποίηση Νόμων περί Α.Ε. και Ε.Π.Ε.»

sima_sullogou

 

          Θεσσαλονίκη 22-6-2018                              

          Αριθμ.πρωτ.451

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 

   Θέμα: Κοινοποίηση νόμων περί Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

 

Σας διαβιβάζουμε προς γνώση σας:

  • Το Ν.4548/2018 (ΦΕΚΑ’104/13-6-2018) «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» και εφιστούμε την προσοχή σας ειδικότερα στα άρθρ.3,4,9,12,15,17,35,40,73,134,171,183 και 184.
  • Το Ν.4541/2018 (ΦΕΚΑ’93/31-5-2018) «Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις»

 

                                         Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                      Η Πρόεδρος                                                      Η Γεν. Γραμματέας

       Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                                  Θεανώ Μαρέτη

(Οι Ν.4548/2018 & 4541/2018 βρίσκονται στη μορφή .pdf)