Αρ.Πρωτ.:476/5-5-2014. Θέμα:«Οδηγίες και διευκρινήσεις αναφορικά με τη λύση και θέση σε εκκαθάριση εταιρειών υπόχρεων εγγραφής στο ΓΕΜΗ»

sima_sullogou

 

 

 

                    Θεσσαλονίκη 5-5-2014

                    Αρ.πρωτ.476

 

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

               Θέμα: Οδηγίες και διευκρινήσεις αναφορικά με τη λύση και θέση

                       σε εκκαθάριση εταιρειών υπόχρεων εγγραφής στο ΓΕΜΗ.

             

   Σας  αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.Κ2-1493/11-4-2014 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

 

                                                 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                   Η Πρόεδρος                                Η Γεν. Γραμματέας

                        Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση            Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Το με αριθμ.πρωτ.Κ2-1493/11-4-2014 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, βρίσκεται στη μορφή .pdf)