Αρ.Πρωτ.:48/15-1-2013. Θέμα:«Νέες διατάξεις Κώδικα Απεικόνισης Φορολογικών Συναλλαγών (Κ.Α.Φ.Σ.)»

sima_sullogou

 

 

 

     Θεσσαλονίκη 15-1-2013

     Αριθμ.πρωτ.48

                                               

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

         

   Θέμα: Νέες διατάξεις Κώδικα Απεικόνισης Φορολογικών  Συναλλαγών (Κ.Α.Φ.Σ.)

 

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Κ.Α.Φ.Σ. -ο οποίος αντικατέστησε τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων- και την ΠΟΛ.1004/2013 του Υπουργείου Οικονομικών και μετά από συνεννόηση της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος με το φοροτεχνικό κ.Γκούμα,  σας γνωρίζουμε ότι έχουν επέλθει οι εξής αλλαγές, οι οποίες τίθενται άμεσα σε εφαρμογή:

  • Το συμβόλαιο ως έγγραφο συναλλαγής έχει την ισχύ του ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ. Αυτό σημαίνει ότι για τις συναλλαγές μας με άλλους επαγγελματίες, δεν εκδίδουμε πλέον αποδείξεις παροχής υπηρεσιών σε αντικατάσταση των συμβολαίων, διότι το συμβόλαιο έχει την ίδια ισχύ.
  • Αν εισπράττουμε  όμως αμοιβή για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια η οποία είτε δεν αναγράφεται σε συμβόλαιο είτε δεν αφορά σύνταξη συμβολαίου τότε:

α) σε ιδιώτες εκδίδουμε Α.Π.Υ. ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ

β) σε επαγγελματία εκδίδουμε ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΕΩΡΗΤΟ.

 

Επίσης σας επισημαίνουμε:

Όταν η μικτή αμοιβή που αναφέρεται στο συμβόλαιο με πελάτη επαγγελματία υπερβαίνει τα 300,00 ευρώ, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να καταγράψουμε σε παράγραφο του συμβολαίου την παρακράτηση φόρου του 20%.

Επειδή στην πράξη, τα λογιστήρια των επαγγελματιών/πελατών μας ενδέχεται να επιμείνουν στην έκδοση τιμολογίου παροχής σε αντικατάσταση του συμβολαίου, (προαιρετικά πάντα ) και για την ευκολότερη διαχείριση των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών (ΚΕΠΥΟ) συνιστάται, για τα συμβόλαια αυτά, να εκδίδετε ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΕΩΡΗΤΟ, στο οποίο θα αναφέρετε ποιο συμβόλαιο αντικαθιστά καθώς και την τυχούσα παρακράτηση φόρου.

                                 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                    Η Πρόεδρος                                 Η Γεν.Γραμματέας        

         Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση               Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου