Αρ.Πρωτ.:521/4-9-2015. Θέμα:«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.650/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημοσίων εγγράφων στο τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου»

sima_sullogou

 

 

        Θεσσαλονίκη 4-9-2015

        Αριθμ.πρωτ.521

 

 

         

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

           Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.650/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

                    ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012

                    σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση

                    και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημοσίων εγγράφων

                    στο τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού

                    κληρονομητηρίου.

 

Σας αποστέλλουμε την εργασία που εκπόνησε η κ.Σοφία Μουρατίδου, συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του I.R.E.N.E. και αφορά τις διατάξεις του άνω Κανονισμού, ιδιαίτερου συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος.

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο Κανονισμός έχει τεθεί σε ισχύ από τις 17 Αυγούστου 2015 και σας είχε αποσταλεί το σχετικό «εγχειρίδιο κληρονομικής διαδοχής», με την 35η εγκύκλιο της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. της 22ης-5-2015.

 

                                 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                     Η Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας 

           Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Η σχετ. εργασία της κ.Μουρατίδου βρίσκεται στη μορφή .pdf)