Αρ.Πρωτ.:527/14-5-2014. Θέμα:«Αμοιβή για συμπλήρωση δήλωσης φόρου υπεραξίας»

sima_sullogou

 

 

          

                   Θεσσαλονίκη 14-5-2014

                   Αρ.πρωτ.527             

 

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Αμοιβή για συμπλήρωση δήλωσης φόρου υπεραξίας