Αρ.Πρωτ.:549/16-10-2019. Θέμα:«Εγγραφή στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών»

       sima_sullogou

        Θεσσαλονίκη 16-10-2019

        Αρ.πρωτ.549

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 

              Θέμα: Εγγραφή στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών

                        κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών

                        κληρονομιών

      

     Σας υπενθυμίζουμε ότι, για συμμετοχή στην κλήρωση του Ιανουαρίου 2020 για το Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση μέχρι και την 31.10.2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με  αριθμ.73108 ΕΞ 2019/1-7-2019 σχετική απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2876 Β’).

       Η αίτηση εγγραφής, με χρήση των κωδικών πρόσβασής σας στο TAXISnet, υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (http://www.minfin.gr) – Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.minfin.gr/web/guest/-/psephiakes-yperesies-ethnikon-klerodotematon.  

 

                                                Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                          Η Πρόεδρος                                Η Γεν. Γραμματέας                         

                           Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου             Θεανώ Μαρέτη