Αρ.Πρωτ.:608/21-11-2023. Θέμα:«Απόφαση για αναστολή της αποχής»

sima_sullogou

 

          Θεσσαλονίκη 21-11-2023

          Αριθμ.πρωτ.608

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Απόφαση για αναστολή της αποχής

 

Συνάδελφοι,

Μετά την συμφωνία με τα αρμόδια Υπουργεία Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης που αποτυπώθηκε στο από 17-11-2023 κοινό δελτίο τύπου των Υπουργείων και της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. που σας έχει κοινοποιηθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει της εξουσιοδότησης που δόθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευσης της 13ης-11-2023 και κρίνοντας τη διαμορφωθείσα κατάσταση, αποφάσισε κατά πλειοψηφία (διαφώνησαν οι κκ. Μαρία-Ελένη Χουρδάκη και Κωνσταντίνα Τσακάλου) την αναστολή της αποχής από την Πέμπτη 23-11-2023 μέχρι και την 29-11-2023 οπότε θα συγκληθεί νέα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Σ.Σ.Ε.Θ. που θα αποφασίσει για την οριστική λήξη ή συνέχιση της αποχής.

 

                                                      Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                                Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας

                                            Δημήτριος Τζίμας         Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης