Αρ.Πρωτ.:617/12-10-2015. Θέμα:«Νέα δικαιώματα συμβολαιογράφων»

sima_sullogou

 

 

          

            Θεσσαλονίκη 12-10-2015

            Αριθμ.πρωτ.617

 

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Νέα δικαιώματα συμβολαιογράφων