Αρ.Πρωτ.:669/2-10-2020. Θέμα:«Μητρώο εκτελεστών διαθηκών»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 2-10-2020

         Αριθμ.πρωτ.669

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

              Θέμα: Μητρώο εκτελεστών διαθηκών

  

 Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.45632/16-9-2020 έγγραφο του Τμήματος Μητρώου και Γραμματειακής Υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης σχετικά με την εγγραφή στα Μητρώα εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών.

         

                                Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                            Η Πρόεδρος                               Η Γεν. Γραμματέας

             Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου            Θεανώ Μαρέτη

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο βρίσκεται στη μορφή .pdf)