Αρ.Πρωτ.:672/12-7-2016. Θέμα: «Άδεια απουσίας κατά το μήνα Αύγουστο-Καταβολή δικαιωμάτων κρατικών συμβολαίων»

sima_sullogou

 

 

         Θεσσαλονίκη 12-7-2016

         Αριθμ.πρωτ.672

 

 

                       

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης περιφ.Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

 

 

                        Θέμα: Άδεια απουσίας κατά το μήνα Αύγουστο-Καταβολή δικαιωμάτων

                                  κρατικών συμβολαίων