Αρ.Πρωτ.:705/22-10-2013. Θέμα:«Παράδοση σφραγίδων»

sima_sullogou         

 

       Θεσσαλονίκη 22-10-2013

       Αρ.πρωτ.705

 

 

Προς:

α) Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

     Εφετείου Θεσσαλονίκης

β) Συνταξιούχοι συμβολαιογράφοι

 

 Θέμα: Παράδοση σφραγίδων.