Αρ.Πρωτ.:738/13-9-2016. Θέμα:«Παρακράτηση ποσοστού αμοιβής και διανομή στα μέλη του Σ.Δ.Ε.Ε.Θ.»

sima_sullogou 

   Θεσσαλονίκη 13-9-2016

   Αριθμ.πρωτ.738

 

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

            Θέμα: Παρακράτηση ποσοστού αμοιβής και διανομή στα μέλη του Σ.Δ.Ε.Ε.Θ.


  Σας κοινοποιούμε το με αριθμ.πρωτ.307/2-9-2016 έγγραφο του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θεσσαλονίκης και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή του.

 

                                                 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                     Η Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας

                         Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                     Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο του ΣΔΕΕΘ βρίσκεται στη μορφή .pdf)