Αρ.Πρωτ.:753/13-11-2013. Θέμα:«Διαδικασία ψηφιακής υπογραφής»

sima_sullogou

 

 

          Θεσσαλονίκη 13-11-2013

          Αρ.πρωτ.753

 

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 Θέμα: Διαδικασία ψηφιακής υπογραφής

 

Συνάδελφοι,        

Προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία πιστοποίησης των μελών του Συλλόγου για ψηφιακή υπογραφή θα πρέπει άμεσα να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:

1. Μέσω της διαδικτυακής πύλης «Ερμής» www.ermis.gov.gr,  πρέπει να εγγραφείτε και να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό μέσω των οδηγιών του επιβεβαιωτικού e-mail που θα σας σταλεί κατά την εγγραφή σας από την ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολή no-reply@ermis.gov.gr και στη συνέχεια

2. Πάλι μέσω της διαδικτυακής πύλης «Ερμής» www.ermis.gov.gr, να υποβάλλετε ηλεκτρονικό αίτημα για έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών στη διαδρομή «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ» και να επιλέξετε «ΥΠΟΒΟΛΗ»

3. Τέλος αφού παραλάβετε τους κωδικούς και ονόματα χρηστών, να τους γνωστοποιήσετε στα γραφεία του Συλλόγου προκειμένου να προβούμε στις περαιτέρω απαραίτητες ενέργειες.

            

                                           Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                         Η Πρόεδρος                                    Η Γεν.Γραμματέας

                Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση              Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου