Αρ.Πρωτ.:773/5-12-2018. Θέμα:«Νέες διατάξεις για πρότυπα καταστατικά εταιρειών»

sima_sullogou

 

          Θεσσαλονίκη 5-12-2018

          Αριθμ.πρωτ.773

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

          Θέμα: Νέες διατάξεις για πρότυπα καταστατικά εταιρειών

 

   Σας αποστέλλουμε συνημμένα προς γνώση σας, την ΚΥΑ με αρ.107766/ 12-10-2018 που τροποποιεί προγενέστερη ΥΑ με αριθμ.32637/2017 και αφορά μεταβολές στο πρότυπα καταστατικά Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.

 

Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

Η Πρόεδρος

Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Η ΚΥΑ 107766/2018 βρίσκεται στη μορφή .pdf)