Αρ.Πρωτ.:778/3-7-2014. Θέμα:«Άδεια απουσίας κατά το μήνα Αύγουστο»

sima_sullogou

 

 

                   Θεσσαλονίκη 3-7-2014

                   Αριθμ.πρωτ.778

 

 

                       

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης περιφ.Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα:  Άδεια απουσίας κατά το μήνα Αύγουστο