Αρ.Πρωτ.:792/29-12-2015. Θέμα:«Κοινοποίηση Ν.4356/2015 - "Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις"»

sima_sullogou

 

 

         

          Θεσσαλονίκη 29-12-2015

          Αρ.πρωτ.792

 

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

         Θέμα: Κοινοποίηση  Ν.4356/2015

 

      Σας κοινοποιούμε το Ν.4356/2015 (ΦΕΚΑ΄181/24-12-2015) «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις», ο οποίος ρυθμίζει τα θέματα συμφώνου συμβίωσης το οποίο καταρτίζεται και λύεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, όπως επίσης τα άρθρα 50 και 51 προβλέπουν διατάξεις συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                               Η Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας

                       Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                   Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Ο Ν.4356/2015 βρίσκεται στη μορφή .pdf)