Αρ.Πρωτ.:803/29-11-2013. Θέμα:«Υπενθύμιση για διενέργεια διαδικασίας πιστοποίησης για ψηφιακή υπογραφή»

sima_sullogou

 

 

       Θεσσαλονίκη 29-11-2013

       Αρ.πρωτ.803

 

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

          Θέμα: Υπενθύμιση για διενέργεια διαδικασίας πιστοποίησης για ψηφιακή υπογραφή

 

Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια του με αρ.πρωτ.753/13-11-2013 εγγράφου μας, σας επιβεβαιώνουμε για ακόμη μία φορά την επιθυμία του Διοικητικού Συμβουλίου να υλοποιήσει το σώμα τη διαδικασία ψηφιακής πιστοποίησης προκειμένου να είναι έτοιμο να συνεργαστεί με τους φορείς που θα απαιτηθεί στο μέλλον.

Άλλωστε  από το Νοέμβριο του έτους 2012 έχουμε  προϋπολογισμένο σχετικό κονδύλι εξόδων για το έτος 2013 και έχουμε συμπεριλάβει το ίδιο κονδύλι στον προϋπολογισμό του έτους 2014 με απόφαση του Δ.Σ. στις 28-11-2013.  

Για το λόγο αυτό σας καλούμε  

A. Να προβείτε άμεσα στις ενέργειες που περιγράφονται στις οδηγίες που επισυνάπτονται στο παρόν.

Β. Στη συνέχεια θα μας αποστείλετε:

  1. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μόνο το όνομα χρήστη (username) που έχετε λάβει για την πύλη «Ερμής»,
  2. σε φυσικό σώμα την αστυνομική σας ταυτότητα  ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτής, προκειμένου να προβούμε στις ενέργειες ομαδικής επιβεβαίωσης της διαδικασίας πιστοποίησης μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής.
  3. τη συνημμένη στο παρόν έγγραφό μας αίτηση,  στην οποία είτε θα θεωρήσετε το γνήσιο υπογραφής σας στα Κ.Ε.Π.  είτε στο Σύλλογο.

Διευκρινίζουμε ότι δεν απαιτείται να μεταβείτε σε Κ.Ε.Π.για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης, η οποία θα γίνει μέσω Συλλόγου.

 

                                 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                     Η Πρόεδρος                             Η Γεν. Γραμματέας

           Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση          Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου