Αρ.Πρωτ.:87/22-1-2014. Θέμα:«Υπενθύμιση για διενέργεια διαδικασίας πιστοποίησης για ψηφιακή υπογραφή»

sima_sullogou

 

 

 

                     Θεσσαλονίκη 22-1-2014

                     Αρ.πρωτ.87

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

          Θέμα: Υπενθύμιση για διενέργεια διαδικασίας πιστοποίησης για ψηφιακή υπογραφή

 

               Συνάδελφοι,

    Αν και εφόσον έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία ψηφιακής πιστοποίησης, όπως αυτή περιγράφετε στο με αριθμ.πρωτ.803/29-11-2013 έγγραφό μας, παρακαλείστε όπως προσκομίσετε άμεσα στα γραφεία του Συλλόγου:

  1. σε φυσικό σώμα την αστυνομική σας ταυτότητα ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτής και
  2. τη σχετική αίτηση συμπληρωμένη, που σας έχουμε ήδη αποστείλει, στην οποία είτε θα θεωρήσετε το γνήσιο υπογραφής σας στα Κ.Ε.Π.  είτε στο Σύλλογο.

           

    Υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη ολοκλήρωσης της διαδικασίας, για αυτό εάν μέχρι 31 Ιανουαρίου 2014 δεν έχουμε παραλάβει από όλους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα στείλουμε στην αρμόδια υπηρεσία προς πιστοποίηση τα στοιχεία των Συμβολαιογράφων που έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία.

           

                                          Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                        Η Πρόεδρος                                Η Γεν. Γραμματέας

             Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση              Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου