Αρ.Πρωτ.:890/13-11-2012. Θέμα:«Δημοσίευση Ν.4093/2012 (ΦΕΚ τ.Α΄ 222/12-11-2012)»

 

sima_sullogou              

 

 

          Θεσσαλονίκη 13-11-2012

          Αριθμ.πρωτ.890

 

           

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                    Θέμα: Δημοσίευση Ν.4093/2012


Συνάδελφοι, στις 12-11-2012 δημοσιεύθηκε ο Ν.4093/2012 (ΦΕΚ τ.Α΄ 222/12-11-2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου  Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016». Σας εφιστούμε την προσοχή να δείτε άμεσα την ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΙΓ’ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ».

Από χθες δεν απαιτείται στα συμβόλαια παράσταση δικηγόρου για τον πωλητή, ενώ για τον αγοραστή απαιτείται παράσταση όταν η αξία της σύμβασης υπερβαίνει το ποσό των 80.000,00 €. Αυτά μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013.

Από 1-1-2014 η παράσταση δικηγόρων στα συμβόλαια θα είναι προαιρετική.

 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Η Πρόεδρος                                 Η Γεν.Γραμματέας       

 Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση         Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

[Ο σχετ.Ν.4093/2012 (ΦΕΚ τ.Α΄ 222/12-11-2012) βρίσκεται στη μορφή .pdf]