Αρ.Πρωτ.:906/15-11-2012. Θέμα:«Είσπραξη αναλογικών δικαιωμάτων για την κατάρτιση σύμβασης χρησιδανείου»

sima_syllogou  

 

 

              Θεσσαλονίκη 15-11-2012

              Αριθμ.πρωτ.906

 

           

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                   Θέμα: Είσπραξη αναλογικών δικαιωμάτων για την κατάρτιση

                             σύμβασης χρησιδανείου

 

    Συνάδελφοι,

Εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι οι πράξεις χρησιδανείου υπόκεινται σε αναλογικά δικαιώματα καθόσον το αντικείμενό τους είναι αποτιμητό σε χρήμα.

Για τον προσδιορισμό της αξίας της σύμβασης λαμβάνεται υπόψη ποσοστό της αντικειμενικής αξίας της πλήρους κυριότητας ίσο με το 1/20 της αξίας αυτής για κάθε έτος διάρκειας της σύμβασης χρησιδανείου.

Για την άνω σύμβαση εκτός του δικαιώματος 9%, οφείλεται και ο ειδικός πόρος 1,3% υπέρ Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Η Πρόεδρος                                 Η Γεν.Γραμματέας       

 

Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση         Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου